Hirdetmények

Filkehza lakossgi frum

Filkeháza Községi Önkormányzat Képvidelőtestülete és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestület Meghívó közmeghallgatásra

Kéményseprő tájékoztató

A Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó földrészletek hasznosításáról Szervezetünknek lehetősége van a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés alapján nyilvános árverés útján történő eladással gondoskodni. A hasznosítás során a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelően kell eljárni, valamint előnyben kell részesíteni az élethivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytató személyeket.

A fenti eljárással kapcsolatos részletes szabályokat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Kormány által 2015. évben meghirdetett „Földet a gazdáknak!” Program folytatásaként a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) nyilvános árverés keretében ismét értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó 10 hektár térmértéket meghaladó földrészleteket - összhangban a kormányzati földpolitika életképes méretű kis- és közepes gazdaságok létrehozásának és támogatásnak, a helyi gazdák földhöz juttatásának kiemelt céljával.

Az árverési hirdetmények kifüggesztésére 2023. május 19. napján az NFK honlapján (https://nfk.gov.hu/arveresek) kerül sor. Az árverések időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást. Az árverések lebonyolítására 2023. június 22. és 2023 július 14. napja között kerül sor. Az árveréseket az NFK közreműködőjeként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítják le az NFK képviselői és közjegyzők jelenlétében

Az árverésre kijelölt ingatlanok adatait, valamint a regisztráció illetve az árverés időpontját, helyszínét tartalmazó árverési hirdetményt a Kormányhivatalok vármegyei és járási hivatali helyiségeiben, illetve az árverések helyszínein is kifüggesztik, továbbá a Kormányhivatalok honlapján, valamint vármegyei/helyi sajtótermékekben is közzé teszik.

Az árverések keretében mintegy 22 ezer hektár állami földterület kerül meghirdetésre, több ütemben. Az első ütemében több mint 12 ezer hektár elsősorban szántó, rét, legelő művelési ágú földrészletet kínálnak megvételre.

Az árverési eljárás gyors és hatékony lebonyolítása, átláthatósága érdekében a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 2023. május 15. napján hatályba lépett módosításával megváltoztak az árverési eljárás egyes részletszabályai, melyek az árveréseken részt venni, illetőleg elővásárlási jogot gyakorolni kívánó gazdák részéről kiemelt figyelmet igényelnek.

 

 

Tájékoztató új településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezetéről

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, továbbá, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai alapján Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta Filkeháza község településképének védelméről szóló 14/2017. (XII.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), amely 2018. január 1-én lépett hatályba.

Szükségessé vált új rendelet megalkotása a jogharmonizáció megteremtése és aktualizálása érdekében.A Kormányrendelet előírásai alapján a településképi rendelet elfogadását meg kell, hogy előzze egy államigazgatási véleményeztetés illetve partnerségi egyeztetés.Az Önkormányzat –a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében a rendelet  tervezetet elérhetővé tette a www.filkehaza.hu honlapon, illetve a község hirdetőtábláin.Tájékoztatom továbbá Önöket arról is, hogy a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel lakossági fórum megtartása nem kerül sor.

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 8/2017. (VII.11.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek meghatározott partnerek a községi honlapról ( www.filkehaza.hu ) letölthető vagy a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Kishutai Kirendeltségén átvehető partneri adatlap kitöltésével közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket a rendelet tervezetével kapcsolatban.

A kitöltött partneri adatlapot Filkeháza Községi Önkormányzat (3994 Filkeháza, Rózsa F. u. 46.) címére vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 2021. 08. 14.

Tisztelettel:

Szedlák Flórián sk.

Filkeháza Község Polgármestere

 

Partneri adatlap

Településkép-védelmi rendelet tervezete