Közérdekű adatok

kozadatkereso logo

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) az önkormányzat honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul. Amennyiben Ön az önkormányzat kezelésében lévő, a működésére, tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor az alábbi menüpontban találhatja meg. Az itt megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint közzéteendő adatok Filkeháza Község Önkormányzatát és a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalt érintően:

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Filkeháza Községi Önkormányzat

3994 Filkeháza, Rózsa Ferenc út. 46.

Telefon: 06/47-570-037

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.filkehaza.hu

KRID azonosító: 146896391

 2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

 

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:

Filkeháza község polgármestere,

Filkeháza Községi Önkormányzatának Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottsága

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal és annak Kishutai Kirendeltsége,

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője,

a Filkeháza Községi Önkormányzat részvételével működő társulások.

Filkeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.09.) rendelete tartalmazza az önkormányzat és szervei feladatait.

 3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Filkeháza Községi Önkormányzat

Szedlák Flórián polgármester

(elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefon: 06/30-520-9253)

Angyal Béla alpolgármester (elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal

 

Csató Szabolcs jegyző

dr. Timár Bernadett aljegyző

Cím: 3994 Pálháza, Dózsa György út 151.

Telefon: 06/47-370-001

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

KRID azonosító: 508054785

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Kishutai Kirendeltsége

 

dr. Lukács-Drengubák Dóra kirendeltség-vezető

Cím: 3994 Pálháza, Dózsa György út 34.

Telefon: 06/47-570-037

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hörcsikné Tóth-Latka Anita igazgatási- és munkaügyi ügyintéző

Elérhetősége: 06/47-570-037

Mátrainé Szabó Enikő igazgatási ügyintéző

Elérhetősége: 06/47-570-037

Dobozi-Piller Regina adó-és igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető

Elérhetősége: 06/47-570-037

Csendi-Gulyás Nikolett pénzügyi ügyintéző

Elérhetősége: 06/47-370-001

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ

 

Várdainé Márton Tímea intézményvezető

3994 Pálháza, Dózsa György út 33.

Elérhetősége: 06/47-371-000

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adószám: 15548610-2-05

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás

Szebeni Endre elnök

3994 Pálháza, Dózsa György út 151.

Elérhetősége: 06/47-370-001

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

dr. Lukács-Drengubák Dóra kirendeltség-vezető

Elérhetősége: 06/47-570-037; 06-30-157-5040

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Filkeháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását követően 2019. október 22. napján tartotta alakuló ülését. A filkeházai képviselő-testület létszáma 5 fő, tagja a polgármester és négy önkormányzati képviselő.

Szedlák Flórián polgármester főállásban tölti be tisztségét, munkáját egy társadalmi megbízatású alpolgármester segíti.

A Képviselő-testület tagjainak névsora és elérhetősége:

1.      Szedlák Flórián polgármester (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

2.      Angyal Béla alpolgármester (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

3.      Orosz Gábor képviselő (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

4.      Venglárcsik Ernőné képviselő (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

5.      Tóth Béla képviselő (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

-------------------------------------------------------------

 7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

-------------------------------------------------------------

 8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

-----------------------------------------------------------

 9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

-----------------------------------------------------------

 10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

------------------------------------------------------------

 11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Filkeháza Község Önkormányzata felett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal gyakorol törvényességi felügyeletet.

A Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének államigazgatási ügyben hozott döntése ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

Telefonszám: 06/(46)- 512-901

(Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1., levélcím: 3501 Miskolc, Pf: 367).

Elektronikusan a BAZMKH Hivatali Kapun keresztül.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Alaptevékenység

Jogszabály

szervezet és működés;

·         Magyarország Alaptörvénye

·         2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

·         2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

·         1990. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

·         2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

·         2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

·         2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

·         2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

·         2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

·         2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

·         1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

·         368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

·         1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

·         2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

településfejlesztés, településrendezés;

·         1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

·         1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

·         2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

·         2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

·         314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

·         253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

·         1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

·         1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

·         2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

·         205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról

a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

·         2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

·         1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

óvodai ellátás;

·         2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

·         1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

·         1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

·         1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

lakás- és helyiséggazdálkodás;

·         1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

 –

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

·         1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

·         1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

·         1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

·         378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

·         455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

·         2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

·         2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

·         1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

·         2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

·         1990. évi C. törvény a helyi adókról

·         2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

·         2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

·         2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

·         465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

sport, ifjúsági ügyek;

·          2004. évi I. törvény a sportról

nemzetiségi ügyek;

·         2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól

helyi közösségi közlekedés biztosítása;

·         2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

hulladékgazdálkodás;

·         2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

távhőszolgáltatás;

·         2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

víziközmű-szolgáltatás;

·         2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

·         58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

esélyegyenlőség

·         2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

 2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

-----------------

 3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

-------------------------

 4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Filkeháza Községi Önkormányzat és a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. január 1-je óta elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezet, így köteles az ügyek elektronikus intézését az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint biztosítani.

Az elektronikus ügyintézés igénybevételének feltételei:

Az elektronikus ügyintézés röviden azt jelenti, hogy az eljárások egyes lépéseit a személyes megjelenés, vagy a papír alapú, postai ügyintézés helyett elektronikusan is intézhetik az ügyfelek, de az igazgatás közhatalmi és bizalmi jellegéből adódóan ezekben az esetekben is biztosítani kell az eljárási szabályok betartását, hitelesen azonosítani kell az ügyfelet, az iratokat biztonságosan kell továbbítani, kézbesíteni. Az E-ügyintézési tv. alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője, de a természetes személy ügyfelek részére egyébként nem kötelező az ügyek elektronikus intézése. Az ügyintézés ezen formája során is érvényesül ügyfelek önrendelkezési joga, illetve az elektronikus út igénybevételének az ügyfelek részéről is vannak előfeltételei.

Az elektronikus ügyintézésre biztosított lehetőségek:

Filkeháza Községi Önkormányzat számos ügytípusban az önkormányzati ASP rendszer keretei közt létrejött Önkormányzati Hivatali Portálon közzétett elektronikus űrlapok útján, illetve azokban az ügyekben, melyekben nem lehetséges külön elektronikus űrlap segítségével ügyet intézni,  az e-Papír szolgáltatást révén biztosítja a lehetőséget az elektronikus ügyintézésre.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap címen keresztül érhető el

További információ az Önkormányzati Hivatalon Portálról

Az e-Papír az általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás, amely az azonosítást követően biztosítja az ügyfél számára, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervhez (jelen esetben a dombóvári önkormányzathoz) szabad szöveges beadványt terjesszen elő, ha a beadvány elektronikus úton történő előterjesztését a jogszabály nem zárja ki, és a beadvány elektronikus úton történő előterjesztésére jogszabály további formai követelményt nem állapít meg. A szolgáltatás igénybevételével egy egyszerű szerkesztő felületen tudja továbbítani az ügyfél a beadványát az eljáró hatóság virtuális postaládájába (ami az ún. hivatali kaput jelenti). A szolgáltatás segítségével az ügyfelek azonosítást követően állíthatják össze küldendő dokumentumaikat. Ezek összeállításához kiválaszthatják a témacsoportot, az ügyet és azt a hivatalt vagy önkormányzatot, amelynek levelet akarnak írni, és egy szabad szöveges mezőben megírhatják, hogy milyen okból kívánnak kapcsolatba lépni a kiválasztott szervezettel. Ezt követően csatolhatnak csatolmányokat és akár a kérelmet, akár a csatolmányokat hitelesíthetik az erre szolgáló szolgáltatás (AVDH) segítségével, majd beküldhetik a kérelmüket. Ezeket a küldeményeket a hivatalok, önkormányzatok a hivatali kapujukon fogadják.

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton előterjeszteni, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel vagy külön űrlappal támogatni. Az e-Papír felület elérhetősége: https://epapir.gov.hu

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló lehetőségek:

Filkeháza Községi Önkormányzat Hivatali Kapujának adatai:

Rövid név: FHAZA

KRID: 146896391

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Hivatali Kapujának adatai:

Rövid név: PALHIV

KRID: 508054785

 5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Egészségügyi alapellátás:

Háziorvosi alapellátás:

Dr. Háda Adrienn háziorvos II. Körzet:

Hétfő: 12:00 – 13:00 adminisztráció, 13:00 – 16:00 rendelés

Kedd:  8:00 – 10:00 adminisztráció,

Szerda: 8:00 – 9:00 vérvétel, 12:00 – 13:00 adminisztráció, 13:00 – 16:00 rendelés,

Csütörtök: 8:00 – 10:00 adminisztráció,

Péntek: 12:00 – 13:00 adminisztráció, 13:00 – 16:00 rendelés

Az adminisztráció idejében történnek majd a receptírások, utazási utalványok kiadása, ambuláns lapok, zárójelentések beírása….

Munkanapokon: 08:00- 16:00-ig készenlét:

Tel.: +36-47-306-380

Dr. Dóra Kristóf fogorvos

RENDELÉS HELYE: Pálháza, Dózsa György út 43. szám alatti fogorvosi rendelő

Rendelési idő:               Hétfő: 09.00-12.00

Kedd: 09.00-16.00 (kizárólag sürgősségi ellátás:      09.00-11.00)

Csütörtök: 09.00-12.00

Időpont egyeztetés szükséges!

Telefonszám: 20/452-9005

Anya és Gyermekvédelmi tanácsadó

Hörcsikné Lévai Viktória védőnő

Hétfőtől-péntekig napokon: 8 órától 12 óráig védőnő önálló tanácsadása

Csecsemő-, gyermektanácsadás: Dr. Háda Adrienn: hétfőnként 14 órától 15 óráig

Tel: 06-20/495-5903

Cím: 3994 Pálháza, Dózsa György út 43.

Orvosi ügyelet

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 2023. április 1-én indul az új egységes ügyeleti

rendszer.

Az átszervezés következtében 2023. április 1-től Pálházán megszűnik az ügyeleti ellátás.

Április 1-től a hegyközi lakosok részére az ügyeleti ellátás az alábbi telefonszámon,

illetve telephelyen lesz elérhető:

Központi ügyeleti telefonszám: 1830

A 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 14. (Rendelőintézet) szám alatti telephely

személyesen is felkereshető, mely előtt lehetőség szerint célszerű a 1830-as telefonszámon

egyeztetni.

A háziorvosi és sürgősségi ügyeleti ellátás április 1-től az alábbi időszakban vehető

igénybe:

Hétköznap: 16:00-08:00 között

Szombat-vasárnap, ünnepnapon 08:00-08:00 között

Óvodai ellátás

Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini Bölcsőde 3994 Pálháza, Vásártéri u. 15.

Tel.: 47/370-567, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  – az óvoda hivatalos email címe

OM azonosító: 202807

Az óvoda fenntartója: Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás

Cím: 3994 Pálháza, Dózsa Gy.u.151.

Intézményvezető: Begala Andrásné

Intézményvezető helyettes: Bodnár Csilla Enikő Hegyközi Tündérvarázs Óvoda (3994 Pálháza, Vásártéri utca 15. )

Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtár:

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

3994 Filkeháza Rózsa Ferenc út 46.

Ellátó könyvtár:

[Miskolc] - II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

 6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

 7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

 8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

 9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:

https://filkehaza.hu/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek

 10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

Elérhető az alábbi linken:

https://filkehaza.hu/

 11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

Elérhető az alábbi linken:

 https://filkehaza.hu/palyazatok

 12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

 13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be az alábbi elérhetőségeken:

1. Személyesen: Filkeháza Községi Önkormányzat (3994 Pálháza, Dózsa György út 34.)

2. Írásban: Filkeháza Községi Önkormányzat (3994 Filkeháza, Rózsa Ferenc út 46.)

3. Elektronikus úton: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

 15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 2023 éves elemzés

 16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

-------------------------------------------------------------------

 17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

----------------------------------------------------------------

 18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:

----------------------------------------------------------------

 19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével:

-----------------------------------------------------------------

 20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:

------------------------------------------------------------------

 21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen:

------------------------------------------------------------------

 22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése:

-------------------------------------------------------------

 24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerin a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege:

------------------------------------------------------------

 25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére:

----------------------------------------------------------------

III. Gazdálkodási adatok

 1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:

 2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

 3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:

 4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:

 

 5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

 6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

 7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

 8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):